จนท.เฝ้าระวัง!! ต่อเนื่อง หวั่นอาชญากรใต้ก่อเหตุในพื้นที่

จากแหล่งข่าวพบว่า ผกร.กลุ่มแนวร่วมที่อยู่บนเขาจะลงมาเพื่อเตรียมก่อเหตุในพื้นที่ จชต. เพื่อต้องการแสดงศักยภาพของกลุ่มและแสดงให้แนวร่วม ผกร.รุ่นใหม่ดู ทั้งนี้จะก่อเหตุในเวลากลางคืนอาจะเข้าตีฐาน , ด่านตรวจหรือพื้นที่ยานเศรษฐกิจ ขอให้หน่วยในพื้นที่เฝ้าระวังและเข้มงวดการตรวจยานพาหนะ รถยนต์ รกจักรยานยนต์

ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพงยือไร อ.เมือง จ.ยะลา ยังคงตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เน้น ตรวจสอบวัตถุสิ่งของต้องสงสัย บุคคล ยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัย เป้าหมาย ซึ่งใช้เส้นทางผ่านด่านตรวจหลัก เพื่อเข้าไปยังเขตเมืองยะลา อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน กลุ่มคนร้าย ซึ่งอาจจะฉวยโอกาส นำอาวุธปืน รถเป้าหมายประกอบระเบิดซุกซ่อน เข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เขตเมือง รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ที่ผ่านมา คนร้ายยังคงมุ่งหวังก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ จชต.อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยความมั่นคง ในพื้นที่ ได้กำชับให้ทุกหน่วย มีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการก่อเหตุ ของกลุ่มคนร้ายในทุกรูปแบบ การให้ความปลอดภัยเป้าหมายอ่อนแอและภารกิจส่วนตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ลดการสูญเสีย ตลอดจนให้หน่วยกำลังมีความพร้อมทั้งกำลังพล อุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ***ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสังเกตเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบโดยทันที.

—————————