กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจงศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก นายมาหาดี มะลี ผกร.ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ยะลา

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีศาลอุทธรณ์ ภาค 9 พิพากษาตัดสินจำคุก นายมาหาดี  มะลี ดังนี้

จากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้ลอบวางระเบิด เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ขณะทำการรักษาความปลอดภัย ขบวนรถคณะกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558  เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 นาย เหตุเกิดบริเวณถนนสาย 418 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการติดตามจับกุม นายมาหาดี  มะลี มาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิพากษาให้จำคุก นายมาหาดี  มะลี  เป็นเวลา 37 ปี 36 เดือน และให้ชำระค่าสินไหมทดแทน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) และจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ และต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.32/59 คดีหมายเลขแดง ที่ อ.2496 /59 โดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ***นายมาหาดี  มะลี จำเลย ความผิดเกี่ยวกับก่อการร้าย อั้งยี่ พ.ร.บ.อาวุธปืน และวัตถุระเบิดฯ, พยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ฯลฯ โดยพิจารณาลงโทษจำคุก นายมาหาดี  มะลี  33 ปี 20 เดือน และให้ชำระค่าสินไหมทดแทน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

สำหรับพฤติกรรม นายมาหาดี  มะลี  เป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีประวัติการก่อเหตุความรุนแรงที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้ง และเคยถูกจับกุมมาแล้ว 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เกี่ยวข้องอุปกรณ์ระเบิดที่ตรวจยึดในพื้นที่ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ยังไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่ฟ้องได้จึงปล่อยตัวไป

ก่อเหตุระเบิดขบวนรถคณะกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) บนถนนสาย 418 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ทำให้อาสาสมัครทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 นาย จากการสอบสวนติดตามขยายผลจาก สารพันธุกรรม (DNA) ที่กล่องควบคุมระเบิดในที่เกิดเหตุตรงกับ นายมาหาดีฯ นำไปสู่การจับกุม และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ดังกล่าว

โดยการบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของศาลซึ่งวินิจฉัยตามพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่ทำให้ศาลเชื่อว่าได้กระทำความผิดจริงจึงมีคำพิพากษาให้ลงโทษดังกล่าวโดยหวังว่าองค์กรจัดตั้ง หรือกลุ่มที่ชอบแอบอ้างว่าเป็นนักปกป้องสิทธิคงไม่ออกมาต่อต้าน หรือพยายามใช้กฎหมู่ให้อยู่เหนือกฎหมายดังเช่นหลายๆ กรณีที่ผ่านมาเพราะอาจทำให้สังคมเชื่อว่าเป็นกลุ่มกลับกลอกที่ไม่เคยมีอุดมการณ์เพื่อประชาชนตามที่พยายามกล่าวอ้าง แต่อย่างใด.