ท่านฮาบีบแห่งเยเมน ลงพื้นที่ปัตตานีร่วมกิจกรรม“ประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

วันนี้ (12 มกราคม 2561) โรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธี บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมเหม็ด บิน ฮาฟิดห์ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะผู้นำศาสนาตามคำเชิญ ของโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 มกราคม 2561 โดยภายหลังจากที่ท่านผู้นำศาสนาได้เสร็จสิ้นการบรรยายธรรมแล้ว ก็ได้หารือกับแนวทางสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้กับ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

ฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมเหม็ด บิน ฮาฟิดห์ กล่าวว่า สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเราได้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม โดยเฉพาะขับเคลื่อนโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อให้กลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ กลับตัวกลับใจและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ก่อนที่จะได้กลับมาอยู่บ้านอย่างมีความสุขและร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ทำให้พสกนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ด้าน พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ขับเคลื่อนโครงการพาคนกลับบ้าน และให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผู้ที่เห็นต่างจากรัฐให้เข้าสู่ขบวนการ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ที่เห็นต่างจากรัฐได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกยินดีและปราบปลื้มที่ทางผู้มาเยือนชื่นชอบและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมของฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมเหม็ด บิน ฮาฟิดห์ และคณะ ยังคงมีต่อไป โดยระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 จะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะ ผู้นำศาสนา ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและบรรยายธรรม ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ก่อนจะเดินทางกลับในวันที่ 16 มกราคม 2561

————————-