รุดเยี่ยม..ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน อ.สุไหงโก-ลก

วันที่ (4 ธ.ค. 60) พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 พร้อมฝ่ายอำนวยการ และหน่วยแพทย์ทหาร จัดแพทย์ทหารลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนท่าประปา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

สำหรับลุ่มน้ำโก-ลก ที่ระดับน้ำลดลงแต่ยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.47 เมตร ส่วนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ยังคงพักอาศัยที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 57 ครัวเรือน รวม 229 คน โดยเป็นผู้สูงอายุ 10 คน และผู้พิการ 5 คน

ในห้วงเกิดอุทกภัย ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัย นำประชาชนจากริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย พร้อมจัดแพทย์ทหารไปดูแลสุขภาพแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อพยพฯ จัดเวรยามเฝ้าระวังเหตุบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และลาดตระเวนทางน้ำ ตลอดจนร่วมสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อแจกจ่ายให้ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งภารกิจนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

————————