แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับจิตอาสายะลา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ถวายในหลวง ร.9

วันนี้ 12 ต.ค. 60 ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกับจิตอาสาจังหวัดยะลา กว่า 1,000 คน ทำกิจกรรมปรับปรุง พัฒนา ทำความสะอาดบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดยะลา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ส่วนราชการ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายชุมชนในเทศบาลนครยะลาเข้าร่วมด้วย

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา ได้มีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวนทั้งสิ้น 39,397 คน คิดเป็น 7.56 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนประชากรของจังหวัดยะลาทั้งหมด 520,932 คน การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีการทำความสะอาด สถานที่โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง การปลูกดอกดาวเรืองเป็นเลข 9 ไทย การตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน เพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสมพระเกียรติ

พลโท ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดยะลารวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง โดยครั้งแรกได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา ซึ่งครั้งหนึ่งจังหวัดยะลาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างสำคัญคู่พระบารมี 1 เชือก ซึ่งเป็นลูกช้างตามตราพระคชศาสตร์ของช้างมงคลและได้จัดพระราชพิธีสมโภชคุณพระเศวตสุรคชาธารขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 มีนาคม พุทธศักราช 2511 นอกจากนั้นทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา ในด้านต่าง ๆ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดยะลาหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบระบายน้ำ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา โครงการอ่างเก็บน้ำ บ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา และโครงการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน ทุกโครงการล้วนมีคุณูปการต่อราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นอย่างยิ่ง ในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดยะลาได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมใจปรับปรุง พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภัคดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่าน และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวจังหวัดยะลา ได้รู้รักสามัคคีทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป

 

 

—————————