โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง 38 องค์กรร่วม แถลงการณ์ลวงโลก “ยุติหลอกลวงประชาชน”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวสาร “กลุ่มเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน”ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทำการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นการจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของระบบอำนาจรัฐ ดังนั้นจึงขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคมโดยรวมดังนี้           สถานการณ์ปัญหา จชต. ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา นอกจากความสูญเสียของพี่น้องประชาชนที่ต้องตก […]

Read more