ท่านฮาบีบแห่งเยเมน ลงพื้นที่ปัตตานีร่วมกิจกรรม“ประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

วันนี้ (12 มกราคม 2561) โรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธี บ้านควนดิน ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ฮาบีบ อับดุลเราะห์มาน อาลี มูฮัมเหม็ด บิน ฮาฟิดห์ ผู้นำศาสนาจากประเทศเยเมน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพบปะผู้นำศาสนาตามคำเชิญ ของโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 มกราคม 2561 โดยภายหลังจากที่ท่านผู้นำศาสนาได้เสร็จสิ้นการบรรยายธรรมแล้ว ก็ได้หารือก […]

Read more

ทหารกับตาดีกา “เจตนาที่บริสุทธิ์”

เหตุผลและความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปทำกิจกรรมในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือ “ตาดีกา” ที่คนทั่วไปมักกล่าวถึง ก็เพราะเด็กๆเหล่านี้ คือ อนาคตของชาติ!! เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติ พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง คำกล่าวนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธ และการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และเป็นหน้าที่ของรัฐนั้นๆ ในการสร้างอนาคตที่ดีด้วยการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงวัย 12 ปีแรกของการเรียนในวัยเด็ก  ซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีโรงเรียนในสังกัดแ […]

Read more