“กำปงตักวา” สร้างชุมชนศรัทธา เสริมความเข้มแข็ง สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ 10 ม.ค.61 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวาระดับอำเภอ ครั้งที่ 10 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน หมู่บ้าน เป็นชุมชนตักวา ที่หมายถึงชุมชนสันติสุขตามวิถีทางศาสนาที่มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ความศรัทธา การบริหารชุมชน การควบคุมชุมชน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ โดยยึดหลักศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ที่เป็นจริงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม อีกทั้งทุกภาคส่วนต้องส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างจริงจังด้วยกระบวนการชุมชน […]

Read more

จนท.ตั้งด่าน เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หวั่นคนร้ายก่อเหตุในพื้นที่

วันนี้ (10 ม.ค. 61) ที่ด่านตรวจสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ส.ท.วันชนะ ด้วงหมัด หัวหน้าชุดหมวดปืนเล็กที่ 3 ร้อย ร.15233 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 พร้อมกำลังพล รวม 4 นาย ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้น บุคคล รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องสงสัยเป้าหมาย ตามแผนป้องกันเมืองยะลา อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน สกัดกั้นคนร้ายที่อาจจะลักลอบนำยานพาหนะเป้าหมาย เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เขตเมือง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน หลังได้มีการแจ้งเตือนการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของกลุ่มคนร้าย ซึ่งในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลา ต้องเพิ่มความเข้มงวด ระมัดระวัง ป้องการก่อเหต […]

Read more