รุดเยี่ยม..ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน อ.สุไหงโก-ลก

วันที่ (4 ธ.ค. 60) พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 พร้อมฝ่ายอำนวยการ และหน่วยแพทย์ทหาร จัดแพทย์ทหารลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ชุมชนท่าประปา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำหรับลุ่มน้ำโก-ลก ที่ระดับน้ำลดลงแต่ยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.47 เมตร ส่วนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก ยังคงพักอาศัยที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 57 ครัวเรือน รวม 229 คน โดยเป็นผู้สูงอายุ 10 คน และผู้พิการ 5 คน ในห้วงเกิดอุทกภัย ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ปร […]

Read more

น้ำท่วมใต้พบผู้ประสบภัย เครียดจัด ซึมเศร้ากว่า 110 คน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดบริการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท ( Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team :MCATT) ออกให้บริการร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทเครือข่าย ของโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ประสบภัย ได้แก่ พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา และสตูล ดูแลสุขภาพจิตผู้ประสบภัยที่มีกว่า 5 แสนคน อย่างต่อเนื่องวันละไม่ต่ำกว่า 50 ทีม ในรอบ 8 วันมานี้ให้การเยียวยาไปแล้ว 12,000 คน และตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่ม […]

Read more