“สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต.” ขับเคลื่อน Thailand 4.0 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 ต.ค.60) เวลา 11.00 น. ที่ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นผู้นำ โดยมีคณะครู นักเรียน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาประเทศไทย และขับเคลื่อนการเป็น Thailand 4.0 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมการในการพัฒนากำลังคนให้สอดรับนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ( […]

Read more

ผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหา จชต.ปี 60 ดีเกินคาด ปี 61 สานต่อนโยบาย เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เผยผลการปฏิบัติงานปี 60 หลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “กฎหมายนำ การทหารตาม และงานการเมืองขยาย” ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมเหตุไม่สงบลด ขณะ ปี 61 สานต่อนโยบาย เสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นขับเคลื่อน 8 งานสำคัญ บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ดูแลรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยพันตำรวจเ […]

Read more