ทหารใต้ “ลงแขกดำนา ฟื้นฟูนาร้าง” ดึง ปชช.ยะลาเข้าร่วมสร้างสันติสุข

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา    ตามโครงการ ทำนาประชารัฐตำบลยะลา เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกข้าวในพื้นที่นาร้างของตำบลยะลาอีกด้วย ซึ่งก่อนจะร่วมกิจกรรมดำนา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยหัวหน้าท้องที่ ได้ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชายามเช้า เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ปรึกษา หารือถึงแนวทางในการอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันต่อไป จากนั้นก็ได้จับมือกับประชาชนในพ […]

Read more

“ชุมชนสองวิถี สังคมพหุวัฒนธรรม” ณ บ้านทรายขาว

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น. ที่ชุมชนบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านทรายขาว เพื่อพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชน โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์, พันเอก หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43, นายสมาน สีปูเตะ กำนันตำบลทรายขาว, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมถวายสังฆทาน ณ วัดทรายขาว […]

Read more

“อาซูรอสัมพันธ์” กวนวิถีมุสลิม-พุทธเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

วันนี้ 17 ต.ค.60 ที่โรงเรียนอามานะศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีฮิจเราะฮฺศักราช 1439 โรงเรียนอามานะศักดิ์ ปัตตานี และร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ หรือ (ขนมกวนวันที่สิบ) ซึ่งเป็นขนมที่นิยมของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเสริมสร้างความรักความสามมัคคีระหว่างครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน โดยมีนางสุนิสา ศุภจรรยา คลังจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับในการร่วมกิจกรรม ขนมกวนวันที่สิ […]

Read more

คึกคัก!! ประชาชนร่วมกับจนท.ร่วมทำบุญ “วันออกพรรษา” พร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

วันนี้ (6 ต.ค. 60) เวลา 13.00 น. บรรดาเรือพระจากวัดต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้มาร่วมชุมนุมเรือพระ ก่อนจะร่วมงานพิธีสมโภชเรือพระ ประเพณีชักพระในค่ำวันนี้ ได้ตีตะโพน เคลื่อนขบวนออกจากศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ไปตามถนนภายในเขตเมืองยะลา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญเรือพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีชักพระในวันออกพรรษา โดยตลอดเส้นทาง มี ทหาร ตำรวจ อส. และกำลังภาคประชาชน คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ขณะที่เรือพระจากวัดต่างๆ ได้พร้อมใจกัน เน้นการตกแต่งเรือพระตามประเพณี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนปร […]

Read more

ยกระดับผู้แสวงบุญใต้ สร้างคนดี มีคุณธรรม สานนโยบายภาครัฐ

ศอ.บต. เตรียมยกระดับผู้แสวงบุญในโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรม เป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้ ความเข้าใจนโยบายภาครัฐให้กับคนไทยในประเทศซาอุดิอาระเบีย นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นโครงการที่ดีของรัฐบาล ที่ขับเคลื่อนผ่าน ศอ.บต. ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ในการที่จะมุ่งส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมให้มีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยในปีนี้มีผู้แสวงบุญจาก ศอ.บต. จำนวน 140 คน และจาก กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า อีกจำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ผู […]

Read more

แลนด์มาร์กใหม่เมืองเบตง >>>สตรีทอาร์ต (Street Art) เชิญเที่ยวสัมผัสเมืองใต้หมอก

เบตง – กลุ่มศิลปินมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่งแต้มสีสัน ให้เมืองเบตง ผ่านงาน Steer Art สร้างแลนด์มาร์กใหม่ โปรโมท งาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง วันที่ (16ก.พ. 60 ) บรรดานักศึกษา และกลุ่มศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศกว่า 60 ชีวิต ได้มาร่วมแต่งแต้มสีสัน ให้เมืองเบตง ผ่านงาน Steer Art painting สร้างแลนด์มาร์กใหม่เมืองเบตง กว่า 10 จุด รอบเมืองเบตง เพื่อโปรโมท งาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง สร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวมาเลเซียที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณะบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

Read more

สืบสานตำนานกริชรามัน กับ อ.ตีพะลี อะตะบู ราชันแห่งกริชชายแดนใต้

ลวดลายอ่อนช้อยที่เรียงร้อยอย่างงามวิจิตรบนหัวกริชรามัน กริชที่มีตำนานเล่าขานมานานกว่าศตวรรษ ดูผิวเผินอาจเป็นเพียงลายดอกไม้งดงาม ที่ถูกถ่ายทอดลงบนลายไม้ เพียงวัตถุประสงค์เพื่อความงดงามของหัวกริชเท่านั้น หากแท้จริงเรื่องราวที่ถูกสลักลงบนหัวกริชรามันทุกเล่ม กลับมากด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะคาดคิด … อ.ตีพะลี  อะตะบู ประธานกลุ่มเยาวชนทำกริชบ้านตะโละหะลอ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ชายไทยมุสลิม ในวัยใกล้เกษียณ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สืบสานตำนานการทำกริชรามัน กริชโบราณแห่งเมืองยะลาบอกเล่าถึงลวดลายที่สลักลงบนหัวกริชว่า ลวดลายบนหัวกริชรามัน เป็นลวดลายที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ” ดอกสิละ” […]

Read more

ทหารพรานที่ 49 และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันเข้าพรรษา

วันนี้ (22 ก.ค. 59) เวลา 06.30น. ที่ วัดศรีสาคร  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พ.อ.วิชาญ สาริกะพันธ์ ผบ.ฉก.ทพ.49 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.ศรีสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยกำหนดให้มีการทำบุญตักบาตร เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 ก.ค.59 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งยังแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยว […]

Read more

“พลังสันติภาพอยู่ในมือคุณ”สัมพันธภาพระหว่างศาสนา

วันนี้ (29 พ.ค.59) เวลา 08.20 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาร่วมงาน “พลังสันติภาพอยู่ในมือคุณ” ณ บริเวณชานชาลา สถานีรถไฟจังหวัดยะลา ซึ่งในงานดังกล่าว เป็นการแสดงภาพถ่าย และนำมาวาดบนฝาผนัง กรณี “ภาพเด็กมุสลิมช่วยถือของให้พระภิกษุเดินขึ้นรถไฟยะลา”ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพที่มีการแชร์ต่อในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง ย้อนกลับไปห้วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา กระแสในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพประทับใจ ซึ่งเป็นภาพชายหนุ่มมุสลิมสองคนกำลังช่วยพระสงฆ์ถือถุงย่ามสัมภาระขึ้นรถไฟ เพื่อเดินทางไปยังสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก โดยเป็นขบวนรถไฟเที่ยวที่ 447 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก ณ สถานีรถไฟยะลา ภาพด […]

Read more

ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม “ตาดีกาสัมพันธ์”

ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมในงานแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเยาวชน “ตาดีกาสัมพันธ์” นราธิวาส – รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมเปิดงานส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมเด็กเยาวชน ตาดีกาสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2559 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 เม.ย.นี้ โรงเรียนตาดีกา 11 แห่ง ส่งขบวนแห่ทางวัฒนธรรมเข้าประกวด ในงานแข่งขันกีฬาและกิจกรรมเยาวชน “ตาดีกาสัมพันธ์” เพื่อเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2559 ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส วันนี้ (16 เม.ย.) ที่บริเวณสนามกีฬาบ้านบาโงสะโต หมู่ 7 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าฯ นราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมเด็กเยาวชน ตาดีกาสัมพันธ์ […]

Read more
1 2