ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ !!! นายทหารก้มกราบสมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นขวัญกำลังใจชายแดนภาคใต้

จากกรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2560 โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค4) เฝ้ารับเสด็จฯทุกพื้นที่ ซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าด้วย หลังทรงงานใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังทรงเยี่ยมราษฎรด้วย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต […]

Read more

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จปัตตานี พระราชทานรางวัล อัญเชิญอัลกุรอาน พสกนิกรปีติเฝ้ารับ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เมื่อเวลา 16.46 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี มีนายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด […]

Read more

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (14 พ.ย.2558) เวลา 16.38 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2419 เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2421 รูปแบบส […]

Read more