ส่องนโยบายแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ จชต. ปี 61

‘ลมใต้ สายบุรี’ แผนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2561 ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จชต. ปีนี้ได้มีการแถลงข่าวเร็วกว่าปกติเนื่องจาก พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ยังคงดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 และยังคงเป็นหัวเรือใหญ่ในการกำหนดนโยบายพร้อมสานต่อเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นขับเคลื่อน 8 งานสำคัญ บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน ดูแลรักษาความปลอดภัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ ตามที่ พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ประ […]

Read more

พหุวัฒนธรรมที่ถูกประดิษฐ์โดยรัฐชี้นำให้สังคมทำตามจริงหรือ!!

“ลมใต้ สายบุรี“ เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมามีการจัดเวที “ยุติธรรมทางเลือกผสานฟื้นฟูวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จชต.” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น “สังคมพหุวัฒนธรรม” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  มีผู้เข้าร่วมทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ จำนวนกว่า 50 คน โดยเป็นการจัดกระบวนการกลุ่มและสะท้อนมุมมอง วิเคราะห์โดยวิทยากร ณายิบ อาแวบือซา นักวิจัยชุมชนชายแดนใต้ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บ่อยครั้งที่เราหรือคนทั่วไปมักจะได้ยินคำว่าการส่งเสริมสังคม “พหุวัฒนธรรม” ซึ่งกลายเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งหวังการแก้ปัญหา และ […]

Read more

เหลียวมอง 3 จชต.กับการลงประชามติแคว้น”กาตาลุญญา”

“ลมใต้ สายบุรี“ แคว้น “กาตาลุญญา” เป็นแคว้นหนึ่งของสเปน ซึ่งมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 แคว้นด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการปกครองตนเอง 2 นครปกครองตนเอง แต่ละแคว้นจะแบ่งย่อยออกไปเป็นจังหวัด มีทั้งหมด 50 จังหวัด แคว้นกาตาลุญญามีพื้นที่ทั้งแคว้นเล็กกว่าภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีพื้นที่เพียง 3 หมื่นกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้น และมีประชากรทั้งสิ้น 7.5 ล้านคน แคว้น “กาตาลุญญา” มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป บางท่านเรียกว่า “แคว้นคาตาลัน” หรือ “แคว้นกาตาลุญญอ” บางคนเรียก “แคว้นแคทาโลเนีย” แล้วแต่ว่าผู้ที่จะเรียกจะใช้ภาษาอะไร “กาตาลุญญา” เป็นแคว้นที่มีการปกครองตนเองจาก 2 นครปกครองตนเอง จังหวัด […]

Read more

อย่าสับสนหน้าที่…นักสิทธิมนุษยชนหายไปไหนกันหมด??

เหตุการณ์กลุ่มผู้ที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงอย่างหนัก มีเหตุลอบวางระเบิดถล่มชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำให้คนใน “โลกออนไลน์” ออกมาตั้งคำถามกันว่า นักสิทธิมนุษยชนหายไปไหนกันหมด จากที่เมื่อก่อน ถ้ามีเหตุที่เกิดขึ้นกับพวกโจรใต้ นักสิทธิมนุษยชนจะออกมาเคลื่อนไหว ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงทำเกินเหตุ แต่มาคราวนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องในพื้นที่เกิดความสูญเสียจากความจงใจกลุ่มโจรใต้สร้างสถานการณ์ เหตุใดถึงไม่มีนักสิทธิมนุษยชนออกมาประณามโจรใต้ หลายคนตั้งคำถาม.. ล่าส […]

Read more

8 ข้อสงสัย มารู้จักโครงการพาคนกลับบ้าน

เป็นคำถามที่คาใจคนมากมายใน จชต. โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ จึงรวบรวมคำถามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้โครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งคิดว่าน่าจะสร้างความกระจ่างได้บ้าง – เซตซีโร่  โครงการพาคนกลับบ้านคืออะไร จากการสอบถามผู้รู้บอกว่าโครงการพาคนกลับบ้านเริ่มในสมัยปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน โดยการเปิดทางให้พวกมีหมายต่างๆเข้าโครงการ   ทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก มีตั้งแต่ ลักเล็กขโมยน้อย  ติดยา ค้ายา พยายามฆ่า  รอบยิง  วางระเบิด  เต็มไปหมด ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการไว้แต่แรก คือ อยากให้ พวก ผกร.ออกมาเข้าร่วมจึงถูกโจมตีจากส่วนต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ แม่ทัพ คนปัจจุบัน จ […]

Read more

แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ อำเภอธารโต เยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรพร้อมผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 11.30 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม การแปรรูปทุเรียน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ที่สมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุเรียนแปลงใหญ่ อำเภอธารโต ได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียน หลังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้จัดทำโครงการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ต่อยอดการปลูกทุเรีย […]

Read more

หลับให้สบายวีรบุรุษ..ขอบคุณที่เสียสละชีพเพื่อชาติ!

สืบเนื่องวันที่ 14 ก.ย.60 จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ลอบก่อเหตุระเบิด 3 จุด  ที่ในเขต อ.กาบัง จ.ยะลา ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ภ.จว.ยะลา เดินทางเข้าตรวจสอบ ได้ถูกคนร้ายจุดชนวนระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ริมถนน สายยะลา-กาบังอ.ยะหา จ.ยะลา ทำให้มีทหารและตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายราย รวมถึงชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง ก่อนต่อมาจะได้รับรู้ข่าวร้ายเมื่อ สิบตรีธเนตร พุทโท ทหารพรานสังกัด ฉก.ทพ.47 อายุ 29 ปี และ ดาบตำรวจ อนิรุทธ จันทะวงษ์ หรือดาบยักษ์ เป็นชาวบ้านน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย เสียชีวิตในครั้งนี้ ต้นเป็นทหารพรานอยู่กรมทหารพรานที่ 47 จ.ยะลา ตลอดชีวิต […]

Read more

“สิบตรี”ทหารก่อเหตุประกบยิง “พ่อค้าปลาดับ” เนื่องจากความแค้นส่วนตัว

จากกรณีเมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 กรณีคนร้ายขับรถยนต์ตามประกบยิง นายบุญเลิศ ตรีเพชรพงศ์พันธ์ อายุ 52 ปี พ่อค้ารับซื้อปลาดุกและทำธุรกิจนายหน้ารับซื้อที่ดิน เสียชีวิตต่อหน้าลูกน้อย 2 คน บนถนนสายปัตตานี-นราธิวาส ม.5 บ้านจาบังโต๊ะ ต.ตันหยงดาหลา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยคนร้ายขับรถเก๋งมาสด้า 2 สีขาว เป็นพาหนะ ขับมาจอดเทียบข้างขณะที่นายบุญเลิศ จอดรถยนต์หน้าร้านชำให้ลูกชายลงไปซื้อน้ำ จากนั้นคนร้ายได้กระหน่ำยิงจนนายบุญเลิศฯ ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หลังก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไป จากประเด็นการเสียชีวิตของพ่อค้าขายปลาดังกล่าวเป็นข่าวที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ เพราะเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือ […]

Read more

โรงไฟฟ้าถ่านหินต้นแบบใหญ่ที่สุดในโลก”เฮกินัน”ญี่ปุ่น เหลียวมองโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาในไทย

โรงไฟฟ้าเฮกินัน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตั้งอยู่ที่เมืองเฮกินัน ห่างจากทางใต้ของจังหวัดนาโกย่าประมาณ 40 กิโลเมตร มีจุดเด่นคืออาคารโรงไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมือนกับเรือยอชท์ ซึ่งแล่นอยู่ในอ่าวมิคาว่า เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,080,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่อาคารโรงไฟฟ้า 1,600,000 ตารางเมตร และอีก 480,000 ตารางเมตรเป็นพื้นที่สำหรับจัดการและกำจัดเถ้าจากถ่านหิน โรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงมีขนาดใหญ่กว่านาโกย่าโดมถึง 40 เท่า ภายในโรงไฟฟ้า มีหม้อไอน้ำ (boiler) กังหันไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พื้นที่สำหรับเก็บถ่านหินและกำจัดเถ้าจากถ่านหิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวด […]

Read more

ธรรมาภิบาล NGOs กับการพัฒนาพื้นที่ จชต.

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้นำเสนอรายงานฉบับสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอายุของสภาฯ เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานขาติ” ต่อท่านรมว.กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในรายงานฉบับดังกล่าวได้นำเสนอผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติใน 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านพลังงานทดแทน และด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรพัฒนาเอกชน สำหรับ 3 ด้านแรกนั้น ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไม่ได้แตกต่างไปจากบทความที่ผมเคยเขียนเอาไว้มากนัก จึงขอยกเว้นที่จะกล่าวถึง แต่จะนำเอาผลการ […]

Read more
1 2 3 19